Helsingin kouluissa ollaan järjestämässä sateenkaarityöpaja 12-15 -vuotiaille lapsille. Tästä pakollisesta lisätyötä on uutisoitu melko vähän, mutta mm. Iltasanomat on aiheeseen tarttunut. Oppilaiden vanhemmille asiasta on tiedotettu Wilman, koulun ja kodin välisen viestintäjärjestelmän kautta.

Normaalien oppiaineiden rinnalla sateenkaarityöpaja on pakollinen, koska sen katsotaan olevan osa opetussuunnitelman toteuttamista. Opetussuunnitelman mukaan koulussa on edistettävä tasa-arvoa ja lisättävä tietoa sekä ymmärrystä muun muassa sukupuolen moninaisuudesta.

Kiinnitän huomion ensimmäiseksi käytettyihin sanoihin. Kuten tiedämme, ja kuten olen tässä blogissa tuonut aiemmin esille, poliittinen litania (vastakohtana opetuksen kielenkäytölle) on hanakka omaksumaan tavallisia sanoja ja antamaan niille poliittisen aatteen mukaisen merkityksen. Näitä sanoja ovat tällä kertaa ”sateenkaari” ja ”sukupuolen moninaisuus”, siinä heti kaksi termiä. Ne kuuluvat sanavarastoon, jota aatepoliittiset keskustelijat mielellään viljelevät älykkyytensä osoitukseksi mutta tosiasiassa paljastaen vain papukaijamaisen latteuksientoistohalukkuutensa.

Miksi meillä on ”sateenkaarityöpaja”? Miten olisi esimerkiksi asiaa tarkemmin kuvaava ”mies- ja naissukupuolta ja niiden poikkeamia käsittelevä työpaja”?

Sitten: Kuinka paljon ja miten tällaiseen teemaan pitää edes panostaa? Kouluihin mennään oppimaan jonkinlainen yleissivistys, ei poliittisesti arkojen ja kontroversiaalien aiheiden tämän hetken muotikäsityksiä. Kyllä, ”sateenkaariajatus” on ollut esillä vain hyvin lyhyen ajan, eivätkä kaikki suinkaan ole sen väitteistä samaa mieltä. Se ei ole yleissivistykseen ankkuroitunut, yleisesti hyväksytty totuus.  

Eivät matematiikan, luonnontieteiden ja kielien opetus eivätkä edes yhteiskunnallinen ja historian opetus ole pohjimmiltaan yhden, suhteellisen tuoreen aatteellisen suuntauksen ilmentymiä. Kaikki ovat neutraaleja perusesityksiä tärkeistä kunkin oppilaan tarvitsemista taidoista.

Emme ole vielä nähneet sateenkaarityöpajoja, mutta uskallan jo nyt arvata, että lapsillemme ei suinkaan opeteta eri näkökulmia tähän aiheeseen, jossa niin poliittiset puolueet kuin eri uskonnotkin ovat varsin eri kannalla.

Vai luuleeko arvoisa lukija, että sateenkaareksi nimetyssä työpajaksi kerrotaan, kuinka suuri osa Suomen kansaa, niin ateistisia ja luterilaisia kantasuomalaisia kuin – ehkä erityisesti – maahan muuttaneita islaminuskoisia, intialaisia jne. ei ole alkuunkaan samaa mieltä kuin työpajan pitäjät?

Kyse ei ole opetuksesta vaan asennekasvatuksesta ja muutoksen vaatimisesta "vääriin" ajatuksiin.

Työpajan ”asiantuntijat” eivät suinkaan ole neutraaleja psykologeja, lääkäreitä tai yhteiskuntaeksperttejä. Ei, he tulevat Setasta auttamaan opettajia tässä työssä. Seta ei ole neutraali järjestö, sen taustalla ja aktiiveina ovat aina toimineet vasemmistolaiset ja nyttemmin myös Vihreiden ne voimat, joille sukupuolimoninaisuus on yksi väsyttävistä, jatkuvasti hoetuista ja koko yhteiskunnan tasolla varsin marginaalisista asioista.

Seta on lobbaus- ja vaikutusjärjestö, ei opetuksen vaatimalla tieteellisellä ja yleisesti hyväksytyllä tavalla toimiva organisaatio. Jokainen maailmankatsomuslobbari tietää, että vaikuttaminen pitää alkaa nuorena. Setallakin on tämä systemaattisesti hallussa, kuten Setan sivut osoittavat.

Seta on myös aktiivisesti ollut yhteydessä koululaitokseen ja lobbannut omaa osallistumistaan. Järjestöllä on tavoite, ja sitä se ajaa välittämättä lasten, perheiden ja kokonaisten kansanryhmien omista ajatuksista.

Mainittakoon esimerkkinä Setan poliittisuudesta, että Setan puheenjohtaja Pekka Rantala on aktiivinen vasemmistoliittolainen.

Muiden pakollisten aineiden opetus sujuu opettajien voimin. Miksi ei tämä aihe? Löytyykö koulusta työpaja, jossa alkuperäinen englanninkielinen puhuu englantia kielituntien lisäksi? Ei. Kielen opiskelu ei ole riittävän tärkeä aihe moiseen. Miksi tätä aihetta ei opeteta muun opetuksen joukossa, eräänä yksityiskohtana?

Seta varmistaa tosiasiassa, että lapsemme joutuvat oman, värittyneen tietonsa kohteeksi, eivät asiallisen, joko neutraalin tai useita eri näkökulmia valottavan luonnontieteisiin, kuten biologiaan, sekä erilaisiin yhteiskunnallisiin näkemyksiin perustuvan tiedon saajiksi. Seta taas on ja ideologista päähän paukuttamista ja oman mielensä mukaista muutosta edustavien järjestö.

Ja kuvitteletko, että 12-vuotias lapsi osaa analysoida kriittisesti saamaansa propagandaa? Ei, vaan Seta-tädin sanoma uppoaa syvälle kehittymässä olevaan psyykeen.

Todellakin, minkä ikäisenä mitä pitää opettaa? Rippikoulu on suunnattu tarkoituksella tietyn ikäisille, riittävän kypsille mutta samalla vaikutusalttiille nuorille. Samaan ikäryhmään tähtää sateenkaarityöpaja. Koululaitos hankkii opetuslapsia Setan omille ajatuksille sukupuoli-ideologiasta ja kiinnittämällä tarpeettoman laajaa huomiota asiaan suurennellaan samalla sen merkitystä maassamme.

Sitten sateenkaariaatteelle uskolliset puolueet voivat kerätä lisää ääniä vaaleissa, kun opetuslapset ovat kasvaneet 18-vuotiaiksi.

Yhdenvertaisessa, tasa-arvoisessa ja moninaisuutta arvostavassa koulussa kaikki voivat paremmin!” kertoo Wilma-viesti. Miten olisi ”matematiikkaa ja kieliä arvostavassa koulussa kaikki voivat paremmin!”? Sellaista emme sentään näe.

Yksisilmäiset aatteen edistäjät ovat saaneet tahtonsa läpi ja käytännössä vain opetussuunnitelman toteuttaminen Seta-henkisellä sateenkaarityöpajalla esitetään hyvinvointia lisäävänä. Mahtavatko koko koululaitos ja kaikki opettajat ja oppilaat olla samaa mieltä?

Wilma valistaa myös vanhempia ainutlaatuisella tavalla tarjoten sateenkaarikeskustelutilaisuuksia vahvistamaan tasa-arvoa jne.  Koulu EI järjestä biologian, maantieteen tai ranskan kielen tilaisuuksia vahvistaakseen lastemme mahdollisuutta oppia koulun ohjelmistoon kuuluvia huomattavasti tärkeämpiä aineita ja saadakseen huoltajat ymmärtämään niiden tärkeys paremmin.

Wilmakin käyttää muotisanoja. Keskusteluissa ”kaikki osallistujat sitoutuvat noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita”. Mitäköhän tämä tarkoittaa. En tiedä, mutta epäilen, että se tarkoittaa, että keskustelijat eivät saa kiistää sateenkaaripropagandistien ajatuksia – eivät ainakaan liian toisinajattelijamaisesti tai poleemisesti.

Joka tapauksessa mukaan on saatu Wilmaankin yksi muotisana lisää. Hyvin toimittu?

rainbow.jpg